Epson jednym z liderów zrównoważonego rozwoju
2 sty 2020 06:00

Niezależna platforma ekspercka EcoVadis trzeci raz z rzędu przyznała firmie Epson złotą ocenę za jej aktywność w zakresie CSR. Najwyższa nagroda wyraża zaangażowanie japońskiego producenta w osiąganiu najlepszych możliwych standardów w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. CSR). Wyróżnienie dotyczy działalności w zakresie „Zrównoważonego Zaopatrzenia", „Praw Człowieka i Pracownika" oraz „Troski o Środowisko". Warto podkreślić, że dzięki 5-procentowemu wzrostowi w stosunku do ubiegłego roku w kategorii „Prawa Człowieka i Pracownika", Epson znalazł się w gronie 2 proc. najlepszych firm swojej branży pod względem CSR.

"Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest integralną częścią wszystkiego, co robimy jako Epson, a osiągnięcia w dziedzinie CSR są dla nas istotne na równi z wynikami finansowymi.Jako firma pragniemy być potrzebni, co oznacza, że w sposób długoterminowy musimy tworzyć wartości poprzez produkcję świetnych produktów, które przewyższają oczekiwania naszych klientów, dotykają spraw społecznych oraz uwzględniają zrównoważony rozwój środowisk, w których są używane. Podporządkowując wszystkie nasze aktywności realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jesteśmy z całych sił zaangażowani w tworzenie lepszej oraz zrównoważonej przyszłości"- powiedział Minoru Usui, prezes firmy Epson. 

EcoVadis jest niezależną, cieszącą się zaufaniem i opartą na współpracy platformą ekspercką, która ocenia politykę oraz działalność firm, m.in. poprzez publikację raportów związanych ze środowiskiem, prawami człowieka i pracowniczymi, etyką i zrównoważonym zaopatrzeniem. Unikalna metodologia oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw ze 155 krajów obejmuje ponad 198 kategorii zaopatrzenia oraz 21 wskaźników CSR. Już ponad 55 tys. firm współpracuje z EcoVadis na rzecz zmniejszania ryzyka, stymulowania innowacji oraz budowania jawność i zaufania między partnerami biznesowymi.

"W 2019 roku poczyniliśmy ogromne postępy szczególnie w obrębie praw człowieka i pracownika, dlatego jesteśmy ogromnie zadowoleni, że zostało to zauważone i nagrodzone przez EcoVadis. Jednocześnie cały czas mamy świadomość, że wciąż jest więcej do zrobienia, dlatego nieustannie będziemy sprawdzać każdy aspekt naszej działalności pod kątem zrównoważonego rozwoju, by dalej to ulepszać" -  powiedział Henning Ohlsson, dyrektor ds. CSR w Epson. 

"Złota nagroda EcoVadis jest ważnym i znaczącym wyznacznikiem sukcesu naszej firmy. Nasi klienci z prywatnego oraz publicznego sektora coraz częściej wymagają od nas całościowych audytów, które mogą potwierdzić prawdziwe zaangażowanie w zrównoważony rozwój z uwzględnieniem najwyższych standardów pracy, praw człowieka oraz społeczności" - dodał Henning Ohlsson.

Więcej informacji na temat wyników firmy Epson w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw można znaleźć w raporcie zintegrowanym, który opisuje postępy firmy i jej kluczowe osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego na całym świecie. Dostępny jest także „Green Report" opisujący działania Epson na rzecz ekologii.

Opracowano na podstawie informacji firmy Epson