Contact

The owner of the portal is
Publishing House ALFA – PRINT Sp. z o.o.
registered seat in Warsaw
14A Świętokrzyska Street

00-050 Warsaw
NIP 527-22-56-420, REGON 016120329
KRS 0000081016 

 

working hours:
         Monday-Friday: 8.00 a.m – 4.00 p.m

(+48) 22 828-14-00
(+48) 22 828 14 00
Redaktor Naczelna
Blanka Zapalska
CEO
Anna Naruszko

Contact

    Tak

    Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alfa-Print Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, w celu utrzymywania kontaktu drogą poczty elektronicznej lub usług telekomunikacyjnych. Dane osobowe podaję dobrowolnie, jednak wiem, że niepodanie danych uniemożliwi utrzymywanie takiej komunikacji.
    „Administratorem danych osobowych jest Alfa-Print Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel. 22 828-14-00. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bieżącej komunikacji. Odbiorcą danych jest home.pl., podmiot świadczący usługi hostingowe, który dane przechowuje. Nie udostępniamy danych osobowych innym firmom bez zgody osoby, której dane dotyczą. Dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Informujemy, że wyrażając zgodę na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do: 1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; 2. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego."