Ekologiczny atrament pigmentowy od Kao Corporation
22 cze 2016 12:46

 Japońska firma Kao, we współpracy z Think Laboratories, Co., Ltd, opracowała technologię nanodyspersji pigmentu na potrzeby stworzenia innowacyjnych atramentów. Oparte na bazie wodnej atramenty pigmentowe są przeznaczone do druku inkjetowego na materiałach foliowych, używanych w produkcji opakowań giętkich.  Nowe atramenty pozwalają złagodzić niekorzystny wpływ lotnych związków organicznych (LZO) na środowisko, dzięki czemu możemy mówić o ekologicznej technice drukowania na foliach do opakowań giętkich. Dzięki tej technologii emisja LZO mierzona podczas drukowania jest mniejsza niż 700 ppm (parts per million). Jak zapewniają przedstawiciele Kao, atramenty pigmentowe na bazie wody mogą być z powodzeniem wykorzystywane również w przypadku wklęsłodruku. Uzyskane dzięki nim obrazy zachowują wysoką jakość druku bez konieczności uprzedniego rozcieńczania atramentu rozpuszczalnikami organicznymi.

W branży drukarskiej, podobnie jak w innych gałęziach przemysłu, podmioty gospodarcze podejmują działania w celu obniżenia negatywnego wpływu LZO na środowisko naturalne i środowisko pracy. W przypadku konwencjonalnego druku na foliach do opakowań giętkich wykorzystywane są atramenty na bazie oleju, rozcieńczane za pomocą rozpuszczalników organicznych (lotnych związków organicznych) lub atramentów zawierających alkohol. Z tego powodu ilość LZO emitowanych podczas procesu drukowania zawsze była wysoka, stąd konieczność podjęcia odpowiednich środków zaradczych.

Innowacja od firmy Kao ma światowe znaczenie, a sama firma dąży do dalszego rozwijania produktów o wysokiej wartości dodanej, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Szczegółowe wyniki badań nad innowacyjnymi pigmentami zostały ogłoszone podczas tegorocznych targów drupa w Dusseldorfie, zaś nowa technologia stała się dla firmy przepustką, umożliwiającą wejście na rynek druku przemysłowego.

Opracowano na podstawie informacji Kao Corporation.