Drukowanie 3D sprawi, że będziemy produkować lokalnie
18 gru 2017 11:50

W przyszłości fabryka będzie olbrzymią mobilną drukarką 3D, która przydziela i tworzy zadania na żądanie w zależności od dostępności siły roboczej.

Potrzeby klientów nieustannie się zmieniają, a zakłady produkcyjne muszą się do tych zmian dostosować. Ich tempo jest niezwykle szybkie, różnica między tym, czego klient oczekuje, a tym, co uzyskuje, zmniejsza się z każdym dniem. Rośnie za to głód personalizacji produktów. W dobie transformacji technologicznej drukarka 3D stała się niezwykle użytecznym narzędziem produkcji. To symbol rewolucji, która poprowadzi nas do przyszłości, w której dominować będą inteligentne fabryki, łańcuch dostaw zostanie skrócony, a podaż będzie dostosowana do lokalnych potrzeb. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez firmę Epson rewolucja ta nie ograniczy się do przyspieszenia produkcji. Okazuje się, że 65% pracowników zakładów produkcyjnych w Europie uważa, że dzięki nowym technologiom jakość produktów wzrośnie. To tylko jeden z wielu wniosków wyciągniętych z nowych badań firmy Epson, których celem było zbadanie negatywnego wpływu technologii na kluczowe sektory w Europie w ciągu najbliższych 10 lat. Badanie polegało na przeprowadzeniu rozmów z 17 innowatorami, których przewidywania zostały następnie skonfrontowane z opinią ponad 7000 liderów branży i pracowników.

Wydruki na żądanie
Wraz ze wzrostem znaczenia drukarek 3D wkraczamy w epokę, w której produkty są wytwarzane lokalnie i zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się trendy w sektorze detalicznym napędza produkcję w myśl zasady „jeśli czegoś potrzebujesz, możesz to wydrukować”. Klienci mogą teraz szczegółowo dostosowywać produkty, których potrzebują, tym samym rezygnując z tradycyjnego modelu, w którym mogli kupować tylko to, co było dostępne w ofercie. Według futurysty, Christophera Barnetta, drukowanie 3D jest kluczowym elementem zmiany w sektorze sprzedaży detalicznej, a korzyści, jakie za sobą niesie, to nie tylko dostosowanie produkcji. Dzięki tej technologii możemy drukować jednocześnie wieloczęściowe produkty, upraszczając złożone łańcuchy dostaw.

Krótsze łańcuchy dostaw
Drukowanie 3D wpłynie pozytywnie na wiele branż — od firm lotniczych po przedsiębiorstwa medyczne. Pozwoli im ograniczyć zużycie materiałów, tworząc jednocześnie przestrzeń dla nowych międzybranżowych inicjatyw. I chociaż tradycyjny model produkcji wciąż będzie pełnił ważną rolę, 57% pracowników branży przemysłowej uważa, że zakłady produkcyjne będą coraz bardziej nastawione na produkcję lokalną. Jak podkreślają eksperci, w tej nowej rzeczywistości fabryki będą zmieniać się w ogromne, przenośne drukarki, które będzie można przenosić do miejsc, w których występuje zapotrzebowanie, takich jak centra miast. Wyniki naszych badań pokazują, że 65% pracowników przemysłowych uważa, że produkty będą wytwarzane na żądanie, a nie taśmowo. Wiele z tych przewidywań może wydawać się odległą perspektywą, jednak tak obecnie wygląda rzeczywistość w branży przemysłowej. Firma Epson miała już okazję zademonstrować, jakie niesamowite możliwości branży odzieżowej oferuje druk na żądanie na tkaninach. 1 W innych sektorach, takich jak służba zdrowia, przemysł czy projektowanie produktu, wdrożenie drukowania 3D już przynosi wymierne korzyści.

Lokalne drukowanie przynosi korzyści
Drukowanie 3D napędza lokalną rewolucję. Według 60% pracowników przemysłowych technologia ta pozwoli na relokację produkcji i dostosowanie jej do lokalnych potrzeb. W połączeniu ze zdolnością do zdalnego określania zapotrzebowania produkcja będzie szybsza i tańsza, a zakłady będą w stanie oferować na żądanie produkty, na które ma pojawić się zapotrzebowanie. Zmierzając do sedna, 40% uczestników badania uważa, że drukowanie 3D doprowadzi do skrócenia, wzmocnienia i uściślenia łańcucha dostaw. Produkcja dostosowana do potrzeb zrewolucjonizuje globalny przemysł, który znamy, i nasze powodzenie zależy od tego, jak na te zmiany zareagujemy. Drukowanie 3D wpłynie pozytywnie na produkcję w organizacjach skłonnych do adaptacji, skorzystają dzięki temu także biznes, środowisko i społeczności, w których żyjemy.

Opracowano na podstawie informacji firmy Epson