Druk 3D wpływa na kreatywność
31 gru 2018 06:00

Kolejne badania udowadniają, jak pomocnym narzędziem są technologie przyrostowe, jeśli chodzi o edukację STEAM w szkołach. Druk 3D ma rozwijać umiejętności zarówno z kategorii nauk ścisłych, jak i te związane z pracą twórczą, zwiększać zainteresowanie uczniów i ich motywację do nauki.

Jedną z nowszych prac dotyczących druku 3D w szkole jest ta zatytułowana „Makerspaces in primary school settings” autorstwa badaczy z Macquarie University w Sydney w Australii. W trakcie trwającego rok badania przeanalizowali oni korzyści, jakie niesie włączenie do programu edukacji w nauczaniu początkowym zajęć dotyczących druku 3D i projektowania.

Na potrzeby badania przeszkolono 27 nauczycieli z trzech australijskich szkół podstawowych. Nauczyciele, po odbyciu kursu Makers Empire Learning by Design, gotowi byli do prowadzenia lekcji o druku 3D i projektowaniu z wykorzystaniem oprogramowania Makers Empire 3D – platformy wspomagającej nauczycieli w rozwijaniu umiejętności STEM i myślenia projektowego u dzieci. W zajęciach wzięły udział 24 klasy z przedszkoli i szkół nauczania początkowego, co dało ponad 500 uczniów biorących udział w badaniu. Analizie podlegały opinie i obserwacje zbierane przed, w trakcie oraz po zakończeniu programu od nauczycieli oraz samych dzieci.

W trakcie lekcji zaplanowanych na 4 dni na przestrzeni 1 miesiąca dzieci miały okazję zapoznać się z drukarką 3D i oprogramowaniem do projektowania, technicznym słownictwem opisującym podstawy technologii FFF i wykorzystywanych w niej materiałów, jak również zrozumieć podstawy tworzenia projektów 3D. Program zajęć skupiał się na dyskusji, współpracy i rozwiązywaniu przedstawionych problemów na różne sposoby.

Lekcje o druku 3D i projektowaniu okazały się mieć wysoki poziom zaangażowania uczniów, dodatkowo zaobserwowano wzrost pewności siebie u dzieci szczególnie zauważalny w grupie mniej uzdolnionej. Uczniom zajęcia spodobały się tak bardzo, że chcieli, by odbywały się dalej po zakończeniu badania, większość z nich stwierdziła również, że z chęcią podejmowaliby czynności związane z projektowaniem 3D poza szkołą lub w ramach przyszłej kariery zarobkowej. Pierwszymi umiejętnościami wykazanymi przez dzieci w trakcie badania były kreatywność oraz myślenie projektowe.

Nauczyciele natomiast wskazali, że dobrze zorganizowany, ugruntowany pedagogicznie i ukierunkowany na umiejętności praktyczne kurs umożliwił im lepsze zrozumienie przestrzeni twórczych i tego, jak w nich uczyć. Nieoczekiwanym rezultatem była zmiana w podejściu do nauczania obserwowana u niektórych nauczycieli, którzy stwierdzili, że czują się bardziej pewni siebie i chętniej pracują z technologią, ponadto gotowi są wprowadzić podobne metody nauczania – oparte na poszukiwaniu, problemach i współpracy – na innych lekcjach.

Prawidłowo wykorzystywane przez nauczycieli przestrzenie twórcze, jak przedstawia badanie, mogą być ogromnie pomocne w rozwijaniu kreatywności, umiejętności cyfrowych i myślenia projektowego u najmłodszych uczniów.

Opracowano na podstawie informacji opublikowanych na portalu przyrostowo.pl