Druga edycja raportu Kornit Digital
31 paź 2022 09:43

Druga edycja raportu rocznego firmy Kornit Digital przedstawia wyniki związane z działaniami na rzecz klimatu, gospodarką odpadami, zieloną chemią i różnorodnością w miejscu pracy, a także innymi obszarami ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego.

Kornit Digital, jeden ze światowych liderów w dziedzinie zrównoważonych, cyfrowych technologii produkcji mody i tekstyliów na żądanie, przedstawił swój Raport Wpływu za 2021 r. Podkreślono w nim postępy w realizacji celów i rozszerzanie zaangażowania w długoterminową strategię mającą na celu uczynienie świata mody i tekstyliów bardziej zrównoważonym.

Omer Kulka, dyrektor ds. marketingu w Kornit Digital, stwierdził: Innowacje są kluczem do naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym sposobu, w jaki rozwijamy nasze systemy i atramenty, dostarczamy oprogramowanie i usługi oraz angażujemy pracowników i społeczności. Ten drugi roczny raport podkreśla nasze zobowiązanie do bycia liderem we wspieraniu globalnej społeczności — łączącej pracowników, klientów i partnerów — która jest zarówno etyczna, jak i odpowiedzialna za tworzenie bardziej zrównoważonego przemysłu i przyszłości.

Kluczowe osiągnięcia w stosunku do stanu wyjściowego (2021)

Nieustanne zaangażowanie Kornit w doskonalenie praktyk ESG w ramach własnej działalności zaowocowało osiągnięciami w obszarach:

Działania na rzecz klimatu i gospodarka odpadami: ~16 proc. redukcji intensywności emisji gazów cieplarnianych; 39 proc. zmniejszenie intensywności odpadów niebezpiecznych z 1,7 tony do 1,04 tony; 57 proc. zmniejszenie intensywności odpadów innych niż niebezpieczne z 33 ton do 14 ton;

Zielonej Chemii: całkowite wyeliminowanie ostrych toksycznych amin; 20 proc. redukcja poziomu LZO w Robusto Inkset i 30 proc. LZO w Eco Ink/Green;

DEI i zaangażowania społecznego: wzrost liczby kobiet zatrudnionych w obszarze zarządzania, z 30 proc. do 35 proc.; 88 proc. pracowników deklaruje poczucie bycia szanowanym i autentycznym w miejscu pracy.

Strategia Wpływu

Kierując się ambicją wywarcia pozytywnego wpływu na wszystkie obszary swojej działalności oraz na funkcjonowanie przemysłu odzieżowego i tekstylnego, firma Kornit w tym roku zorientowała swoją strategię w kierunku bardziej ekspansywnych, długoterminowych celów i zadań. Strategia odzwierciedla podwójną rolę firmy jako czynnika zmian w branży – zarówno jako lidera wzmacniającego pozycję branży modowej, jak i uczestnika odpowiedzialnego za przyjęcie zmian społecznych i środowiskowych.

Holistyczna strategia uwzględnia obie role w ramach dwóch fundamentalnych filarów — „Enable the Change” i „Be the Change” — oraz obejmuje wskaźniki KPI zarówno społeczne, jak i środowiskowe, zaprojektowane z myślą o spełnianiu celów firmy i reagowaniu na potrzeby interesariuszy, a także branży i ekosystemu.

Podejście „Enable the Change” uwzględnia sposoby, w jakie innowacyjna technologia Kornit umożliwia realizację zrównoważonej mody na żądanie, jednocześnie mając na celu zmniejszenie i ostatecznie wyeliminowanie nadprodukcji i związanego z nią niebezpiecznego wpływu na środowisko. Rozwiązania firmy nie tylko zużywają mniej zasobów, ale także usuwają negatywne skutki w postaci ścieków i innych szkodliwych elementów w porównaniu z tradycyjnymi metodami drukowania.

Podejście „Be the Change” uwzględnia listę postępów poczynionych w działalności biznesowej Kornit, a także przyszłych celów, w tym w odniesieniu do strategii zielonej chemii, wymiernych redukcji emisji energii, zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników, zaangażowania społeczności oraz różnorodności i sprawiedliwości.

Omer Kulka podsumował: Od momentu powstania w 2002 roku Kornit zaangażował się w kreowanie trwałych zmian w naszej branży. Odnowiona strategia dodatkowo sprawia, że ​​jesteśmy odpowiedzialni za tę wizję. Oprócz wysiłków na rzecz zmniejszenia ogólnego wpływu na środowisko, koncentrujemy się na zdrowiu, bezpieczeństwie i dobrym samopoczuciu wszystkich osób korzystających z naszych produktów. Celem jest też poprawa życia ludzi w miejscu pracy i pozytywny wpływ na funkcjonowanie przemysłu i społeczeństwa. Chociaż wierzymy, że poczyniono postępy, wiemy, że jest jeszcze więcej do zrobienia, dlatego nie możemy się doczekać wprowadzenia pozytywnych zmian w naszej firmie, branży i całym ekosystemie.

Raport przedstawia dotychczasowe postępy firmy, a także przyszłe cele i plany skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów związanych z odpadami, chemikaliami, emisjami gazów cieplarnianych, energią, rozwojem produktów, szkoleniem pracowników, różnorodnością i włączeniem oraz łańcuchem dostaw firmy. Jest zgodny ze standardami Global Reporting Initiative w ramach podstawowej opcji ramowej sprawozdawczości oraz standardami sprawozdawczości Rady ds. Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju dla sektora usług profesjonalnych i komercyjnych.

Opracowano na podstawie informacji opublikowanej na portalu World of Print