Coraz lepsze rokowania dla branży druku
12 lip 2023 06:00

Z badania Printing Outlook będącego przeglądem aktualnego stanu branży poligraficznej wynika, że sektor druku ma za sobą ciężkie chwile w pierwszych miesiącach bieżącego roku, natomiast drugi kwartał zapowiada się lepiej.

Na podstawie kwartalnej ankiety dotyczącej perspektyw branży druku specjaliści oceniają, że sytuacja na rynku druku nadal nie wygląda stabilnie. W pierwszym kwartale wysokie koszty, ceny i niższy poziom zamówień oznaczały, że branża znalazła się w „znacznie trudniejszych” warunkach niż oczekiwano w czwartym kwartale ubiegłego roku, kiedy generalnie dominował optymizm. Podczas gdy co trzecia drukarnia odnotowała wzrost produkcji, a 29 proc. utrzymało ją na stałym poziomie, 38 proc. ankietowanych stwierdziło, że produkcja spadła.

Jednocześnie poziom zaufania spadł w I kwartale – był to też pierwszy kwartał, w którym nastąpił spadek zaufania po serii siedmiu optymistycznych kwartałów. Uczestnicy rynku nie tracą jednak nadziei. Niektórzy doświadczają spadku kosztów, który przekłada się na większe zainteresowanie drukiem. Niemniej kwietniowe dane dotyczące wykorzystania mocy produkcyjnych były słabsze niż w styczniu.

Na obecne trzy miesiące 43 proc. ankietowanych przewiduje wzrost wolumenów sprzedaży, 48 proc. twierdzi, że wolumeny pozostaną na stałym poziomie, co oznacza, że tylko 9 proc. spodziewa się spadku produkcji. Dynamika wzrostu w maju i czerwcu przyspieszy po słabym kwietniu, choć wpływ mogą mieć wakacje państwowe.

Brak zamówień przełożył się na niemożność podwyższenia cen w celu dostosowania do wzrostu kosztów, dlatego też marże pozostają pod presją. Oczekuje się, że presja ta zmniejszy się w ciągu roku. Wyjątkiem są koszty pracy, które według większości będą rosły. Sytuacja na rynku pracy jest nieco zagmatwana. Według 50 proc. ankietowanych koszty pracy są jedną z trzech głównych obaw firm. Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej stanowi główny problem dla 35 proc. rozmówców, podczas gdy wiele firm zmniejszyło zatrudnienie w pierwszym kwartale. Ceny poniżej kosztów są głównym problemem dla 54 proc. ankietowanych, ustępując jedynie kosztom energii, które stanowią główny problem dla 68 proc. Można oczekiwać, że koszty energii spadną w odpowiedzi na hurtowe ceny energii, dołączając do spadku cen podłoży.

Po raz pierwszy w ankiecie pojawiło się pytanie o zrównoważony rozwój i działania podejmowane przez firmy. Ekonomistka BPIF, Kyle Jardine, mówi: Działania dotyczące zrównoważonego rozwoju stają się coraz ważniejsze w branży poligraficznej i opakowaniowej. Po raz pierwszy ankieta Printing Outlook zawiera część pytań związanych ze zrównoważonym rozwojem, a jej intencją jest próba lepszego zrozumienia działań podejmowanych przez firmy w celu wprowadzenia ulepszeń w zakresie zrównoważonego rozwoju. Prawie dwie piąte (38 proc.) respondentów zgłosiło, że mierzy emisję dwutlenku węgla.

Opracowanie na podstawie informacji opublikowanych na portalu Print Business