Christophe Aussenac prezesem FESPA
25 paź 2021 06:00

Podczas FESPA Global Print Expo 2021 w Amsterdamie Christophe Aussenac został mianowany prezesem stowarzyszenia FESPA. Jego kadencja potrwa trzy lata.

Christophe zastąpi ustępującego ze stanowiska prezesa Christiana Duyckaertsa, którego wspiera jako wiceprezes od 2017 roku. Christian został mianowany ambasadorem FESPA w Azji, a także powraca do ogólnych obowiązków członka zarządu FESPA, oprócz aktywnego zaangażowania w belgijskie stowarzyszenie narodowe FESPA Belgia.

Christophe Aussenac jest członkiem zarządu FESPA od 2014 roku, a także kieruje krajowym stowarzyszeniem obsługującym francuską społeczność druku cyfrowego i wielkoformatowego. Brał aktywny udział w ustanowieniu Kongresu Europy Południowej FESPA, był orędownikiem poprawy zrównoważonego rozwoju w druku specjalistycznym.

Christophe jest dyrektorem firmy ATC (Autorise Toute Creativité) z siedzibą w Lyonie, którą założył ze swoim partnerem biznesowym w 1991 roku. Przedsiębiorstwo zatrudnia 60 osób i świadczy usługi związane z oznakowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, grafiką oraz ekspozycjami w punktach sprzedaży.

Christophe Aussenac tak komentuje nowe stanowisko: Objęcie przewodnictwa podczas pierwszego wydarzenia organizowanego na żywo od 2019 roku jest emocjonującym momentem po tak niezwykłym okresie w naszym życiu zawodowym i osobistym. Wierzę, że FESPA ma do odegrania kluczową rolę we wspieraniu naszej globalnej społeczności w dalszym rozwoju, wprowadzaniu innowacji i stawianiu czoła wyzwaniom, przed którymi stoimy, w szczególności konieczności położenia większego nacisku na odpowiedzialność za środowisko.

To ważny czas dla naszych członków. Przedłużająca się globalna pandemia wywarła wiele presji na firmy poligraficzne, właściciele odbudowują i na nowo kreują swoją przyszłość, kładąc większy niż kiedykolwiek nacisk na takie tematy jak wydajność produkcji, dywersyfikacja i automatyzacja – podkreślił.

Alberto Masserdotti, założyciel grupy Masserdotti we Włoszech i Wouter Van As, dyrektor handlowy firmy Van As zostali mianowani nowymi członkami zarządu FESPA, podczas gdy długoletni członkowie zarządu Anders Nilsson i Enrico Steijn ustąpili ze swoich stanowisk. Zarząd FESPA łączy doświadczenie w zakresie druku bezpośredniego i komunikacji wizualnej w różnych sektorach takich jak: grafika promocyjna, konwencjonalne i cyfrowe oznakowania, etykiety, druk przemysłowy, wystrój wnętrz oraz druk na tekstyliach.

Opracowano na podstawie informacji FESPA