Branża wzywa do podjęcia ogólnoeuropejskich działań w zakresie energii
11 paź 2022 06:00

Dziewięć europejskich stowarzyszeń reprezentujących łańcuch wartości włókien drzewnych wystosowało pilny apel do KE i Parlamentu Europejskiego oraz rządów krajowych o podjęcie działań w zakresie wpływu gwałtownie rosnących cen energii na sektor.

Wspólne oświadczenie zostało podpisane przez szefów CEPI, Intergraf, FEFCO, Pro Carton, European Paper Packaging Alliance, European Tissue Symposium, stowarzyszenia przetwórców papieru i tektury CITPA, European Carton Makers Association oraz Alliance for Beverage Cartons and the Environment.

Stowarzyszenia posunęły się do stwierdzenia, że ​​trwały wpływ kryzysu energetycznego zagraża istnieniu naszych sektorów w Europie. W oświadczeniu podkreślono, że rozszerzone łańcuchy wartości oparte na leśnictwie zapewniają około 4 mln miejsc pracy w zielonej gospodarce i jedną na pięć firm produkcyjnych w Europie.

Ze względu na gwałtownie rosnące koszty energii nasza działalność jest poważnie zagrożona. Dzisiaj celulozownie i papiernie muszą podejmować trudne decyzje, aby tymczasowo zatrzymać lub ograniczyć produkcję w całej Europie – stwierdzono w apelu.

Sektory dalszych użytkowników w obszarach pakowania, drukowania i higieny również stoją przed podobnymi decyzjami, a także zmagają się z ograniczoną podażą materiałów.

Długotrwały wpływ trwającego kryzysu energetycznego jest bardzo niepokojący. Zagraża istnieniu naszych sektorów w Europie. Brak działania może skutkować trwałą utratą miejsc pracy w całym łańcuchu wartości, zwłaszcza na obszarach wiejskich – apelują przedstawiciele stowarzyszeń.

W liście podkreślono również, że wysokie koszty energii mogą zagrozić ciągłości działalności i ostatecznie doprowadzić do nieodwracalnego spadku globalnej konkurencyjności. Potrzebne są natychmiastowe działania polityczne w celu zabezpieczenia przyszłości zielonej gospodarki w Europie po zimie 2022/2023.

Coraz więcej fabryk i producentów przerywa produkcję z powodu rosnących kosztów energii, które sprawiają, że ich działalność staje się nieopłacalna. Kryzys cen energii przyczynia się do dramatycznych wydarzeń na arenie branżowej takich jak postępowanie upadłościowe w Arjowiggins czy zamknięcie papierni Portals Paper w Overton (Wielka Brytania).

Opracowano na podstawie informacji opublikowanej na portalu Print Week