BASF zacieśnia współpracę z HP
24 lis 2016 10:46

BASF łączy siły z HP aby za pośrednictwem otwartej platformy HP Multi Jet Fusion zaoferować klientom nowe materiały do drukarek 3D. Koncepcja otwartej platformy HP pozwala klientom na wybór dostawcy materiałów, jak np. BASF, a następnie na nawiązanie z nim bezpośredniej współpracy w celu stworzenia materiałów przeznaczonych do konkretnych zastosowań w produkcji 3D. BASF i HP zacieśniają współpracę z myślą o szybszym poznawaniu wymogów i specyfikacji koniecznych do tworzenia materiałów przeznaczonych do produkcji na szeroką skalę. BASF dąży do zintegrowania idei wypracowanych na bazie tej współpracy, by przyspieszyć prace nad szeregiem nowych materiałów przeznaczonych do udoskonalonych produktów druku 3D. W szerszym zakresie firma rozbudowuje swój arsenał działań na polu prac nad nowymi rozwiązaniami dla materiałów przeznaczonych dla przemysłu drukarskiego w technologii 3D.

W przemyśle chemicznym BASF posiada bogate portfolio materiałów, które można opracować w druku 3D. Oferta obejmuje wybór konstrukcyjnych tworzyw termoplastycznych, poliuretanów, systemów akrylanowych (np. fotopolimerów), fotoinicjatorów, funkcjonalnych środków pomocniczych, stabilizatorów, pigmentów, a także systemów metalowych. Ten zakres produktów stanowi podstawę dla gotowych do zastosowania preparatów przeznaczonych do drukarek 3D.

„BASF wnosi do przemysłu druku 3D wiedzę specjalistyczną w zakresie materiałów przeznaczonych do masowej produkcji 3D.” — wyjaśnia Tim Weber, który odpowiada za działalność globalną HP w zakresie materiałów i zaawansowanych zastosowań druku 3D. „Dzięki partnerstwu z przedsiębiorstwami, które od wielu lat tworzą nowe materiały we współpracy z klientami reprezentującymi przemysł produkcyjny, pragniemy przenieść druk 3D z produkcji jednostkowej do produkcji przemysłowej na szeroką skalę.”

BASF posiada doświadczenie w opracowywaniu tworzyw sztucznych.W portfolio przedsiębiorstwa znajdują się zaawansowane konstrukcyjne tworzywa sztuczne, jak np. oparty na poliamidzie Ultramid, Ultradur oparty na politereftalanie butylenu, Ultrason oparty na polisulfonach oraz Ultraform oparty na polioksymetylenie. Kolejną istotną grupę produktów stanowią rozwiązania oparte na poliuretanie, które stosowane są do poprawy izolacji budynków oraz projektowania lekkich konstrukcji samochodów. Producenci obuwia, produktów gospodarstwa domowego oraz sprzętu sportowego wykorzystują właściwości poliuretanów. Na tę grupę produktów składają się elastomery plastyczne (np. Elastollan (TPU)) oraz elastomery mikrokomórkowe.  Te przedsiębiorstwa oraz silny potencjał stanowią filar prac nad materiałami przeznaczonymi do przemysłowych zastosowań druku 3D.

„We współpracy z HP łączymy nasze zrozumienie potrzeb klientów i praktykowanych przez nich zastosowań z fachową wiedzą w zakresie materiałów." — mówi Dietmar Geiser, który w BASF New Business odpowiada za strategię druku 3D BASF. „Otwarta platforma HP wspiera postępy prac nad materiałami przeznaczonymi do szerokiego przemysłowego zastosowania druku 3D w produkcji, a BASF odegra nieodłączną rolę w pracach nad tymi materiałami.”

Technologia HP Multi Jet Fusion przypomina druk 2D pod tym względem, że głowica drukująca nakłada środki w określonym kształcie na proszek polimerowy. Środki i proszek wystawiane są następnie na działanie energii, która umożliwia ich utrwalenie. Dzięki specjalnemu przewodnictwu cieplnemu środków proszek polimerowy topnieje jedynie tam, gdzie głowica drukująca naniosła środek utrwalający, a nie topnieje tam, gdzie naniesiono środek czyszczący. Proces ten różni się od szeroko stosowanego spiekania laserowego, w którym proszek jest nanoszony a następnie stopniowo rozpuszczany przesuwającą się wiązką lasera. W porównaniu z innymi technologiami druku 3D technologia HP Multi Jet Fusion ma na celu nawet dziesięciokrotne przyspieszenie produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów o połowę.

BASF tworzy materiały oraz gotowe do zastosowania preparaty przeznaczone do wszystkich istniejących technologii druku 3D na obszarze produkcji tworzyw sztucznych, ceramiki lub części metalowych. O kompetencjach BASF w zakresie tworzenia materiałów świadczy niedawno wprowadzony na rynek Ultrasint PA6 X028, czyli przeznaczony do spiekania poliamid 6 w postaci proszku, który pozwala uzyskać doskonałą stabilność mechaniczną oraz wyższą odporność na temperaturę w porównaniu z komponentami produkowanymi przy zastosowaniu innych poliamidów obecnie stosowanych w druku 3D. „Dążymy do stworzenia trwałych materiałów, które można zastosować w takich produktach jak samochody, artykuły elektroniczne, sportowe lub materiały przeznaczone do obróbki.” — mówi Geiser.

W celu skoordynowania prac na rynku druku 3D oraz strategii innowacji, firma BASF utworzyła nowy dedykowany podmiot w BASF New Business GmbH (BNB), a także założyła centrum technologii zastosowań — Application Technology Center — dla druku 3D, które znajduje się w Heidelbergu w Niemczech. Centrum to koncentruje się na tworzeniu niestandardowych rozwiązań materiałowych oraz dalszych zastosowań dla klientów.

Opracowano na podstawie materiałów BASF