Agfa zwiększa sprzedaż maszyn atramentowych
6 wrz 2023 06:00

Sprzedaż w dziale Digital Print & Chemicals firmy Agfa wzrosła w drugim kwartale o prawie 6 proc. Spółka przygotowuje się do komercjalizacji maszyny atramentowej SpeedSet B1 w przyszłym roku.

W drugim kwartale sprzedaż wygenerowana przez tę część biznesu wzrosła o 5,8 proc., do poziomu 104 mln euro. W ujęciu półrocznym sprzedaż wzrosła o 13,1 proc. do kwoty 200 mln euro, podczas gdy skorygowana EBITA wzrosła o 11,2 proc. do 9,2 mln euro. Dział DP&C skorzystał na „wzroście cen i dużym popycie na atramenty”, a sprzedaż produktów do oznakowań i wyświetlaczy systematycznie rosła, podobnie jak w firmie Inca przejętej 14 miesięcy temu.

Specjaliści Agfy zapewniają, że dzięki zestawowi atramentów Onset 560 można zaoszczędzić aż do 30 proc. atramentu. Firma realizuje swoje plany przejścia obecnych użytkowników produktów Inca na atrament Agfa. Ostatnio grupa sprzedała belgijskiej firmie Chiyoda specjalizującej się w papierach dekoracyjnych drugą przemysłową maszynę atramentową InterioJet.

Na rentowność osiągniętą przez dział DP&C w drugim kwartale miała wpływ słabość rynku, odczuwana szczególnie w Chinach, zwłaszcza w przemyśle elektronicznym. Prezes i dyrektor generalny Agfy, Pascal Juéry, skomentował: Mimo że warunki makroekonomiczne i geopolityczne pozostawały trudne w przypadku kilku naszych tradycyjnych działań, zaobserwowaliśmy znaczny wzrost przychodów w obszarach IT oraz w służbie zdrowia. Jeśli chodzi o nowe inicjatywy, jesteśmy na dobrej drodze w rozwoju jednoprzebiegowej maszyny SpeedSet 1060. Wprowadzona na rynek w 2024 r. będzie najszybszym systemem drukującym w swojej kategorii.

Agfa planuje jeszcze w tym roku prezentację jednoprzebiegowego systemu SpeedSet 1060 o prędkości 11 000 s/h. Co więcej, w miarę wdrażania coraz większej liczby dużych projektów sprzedaż naszych wiodących w branży membran Zirfon rośnie wykładniczo – dodał Juéry. Projekt Agfy dotyczący budowy nowej jednostki przemysłowej do produkcji membran Zirfon w zakładzie w Mortsel w Belgii został wybrany do dotacji z Funduszu Innowacji UE.

Sprzedaż przez grupę folii, chemikaliów i usług wsparcia wydzielonej spółce offsetowej ECO3 spadła o 2,4 proc. w drugim kwartale do 18 mln euro i o 11,5 proc. w całym półroczu do 32 mln euro. Utworzono nowy dział, Contractor Operations & Services, w skrócie CONOPS, do obsługi tej części działalności. Koszty w wysokości 2 mln euro poniesione w drugim kwartale, związane z wydzieleniem offsetu, zostały przejęte przez trzy główne dywizje biznesowe. Sprzedaż rozwiązań informatycznych dla sektora opieki zdrowotnej w pierwszym półroczu wzrosła o 6,5 proc., do poziomu 119 mln euro, podczas gdy sprzedaż rozwiązań radiologicznych spadła o 4 proc. do 205 mln euro.

Strata netto całej grupy w drugim kwartale wyniosła 14 mln euro, a za półrocze 81 mln euro. Wyniki roku poprzedniego zostały przewartościowane w związku ze sprzedażą i wydzieleniem działalności offsetowej. Agfa podała, że spodziewa się poprawy rentowności w całym roku.

Opracowano na podstawie informacji portalu Print Week