ABC Allied Pressroom Products w obliczu epidemii koronawirusa
13 mar 2020 12:40

Firma ABC/Allied Pressroom Products Europe poinformowała, że znacząco wzrasta zainteresowanie jej proekologicznym (posiadającym m.in. „ekoetykiety” Nordic Swan Ecolabel i Blaue Engel, atest LM ze strony Smithers Pira oraz certyfikat FOGRA) buforem All Star Fount. Jak podaje producent, umożliwia on znaczącą redukcję, a nawet całkowitą eliminację alkoholu z roztworu nawilżającego stosowanego w maszynach arkuszowych i zwojowych, bazujących na tej technice drukowania.

Konrad Lewandowski z firmy ABC/Allied Pressroom Products Europe podkreśla, że w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i jednoczesnymi brakami w dostawach alkoholu izpopropylowego (IPA), wykorzystywanymi w druku offsetowym, firma znacząco zwiększyła stany magazynowe surowców wykorzystywanych przez jej warszawski zakład produkcyjny, co ma zabezpieczyć ciągłość dostaw wytwarzanych tu środków chemicznych. Zaznacza przy tym, że  All Star Fount może być antidotum nie tylko w kontekście obecnej sytuacji rynkowej, ale też atrakcyjną alternatywą na przyszłość, umożliwiającą bardziej stabilną, bezpieczną dla pracowników drukarni oraz środowiska naturalnego produkcję poligraficzną.

Al Star Fount: „atrakcyjne rozwiązanie nie tylko w obliczu kryzysu”
„Bufor All Star Fount jest obecny na rynku polskim już od pewnego czasu i z sukcesem przekonujemy do jego wdrożenia kolejne rodzime drukarnie offsetowe, także te ze ścisłej krajowej czołówki – mówi Konrad Lewandowski. – Zalety tego rozwiązania są niepodważalne i uwzględniają aspekty zarówno ekonomiczne, ekologiczne jak też jakościowe. Całkowita bądź bardzo znacząca eliminacja IPA z roztworu nawilżającego, stabilizacja procesu drukowania poprzez zachowanie właściwej równowagi wodno-farbowej i lepsze prowadzenie wody na formach drukowych skutkujące wyższą ostrością punktów rastrowych, działanie antybakteryjne, znaczące oszczędności w zużyciu bufora – to tylko niektóre zalety wymieniane przez naszych obecnych klientów. A warto dodać, że są wśród nich drukarnie o różnym profilu produkcji: komercyjne, dziełowe, opakowaniowe”.

Zapewniona ciągłość dostaw
Konrad Lewandowski dodaje, że w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa obecni, ale też potencjalni klienci zauważają też inne aspekty związane z wdrożeniem All Star Fount – jego bieżącą dostępność oraz atrakcyjność finansową wobec rosnących cen rynkowych IPA: „Bufor ten jest wytwarzany i konfekcjonowany w warszawskim zakładzie produkcyjnym ABC/Allied Pressroom Products Europe. Bazujemy na surowcach pochodzących z Polski i – w niewielkim stopniu – z wybranych, bliskich nam geograficznie krajów Unii Europejskiej. Jesteśmy zatem uniezależnieni od firm z krajów objętych wysokim ryzykiem potencjalnych zakłóceń w dostawach. W naszym warszawskim magazynie zgromadziliśmy bardzo duże ilości surowców i półproduktów niezbędnych do wytworzenia odpowiedniej ilości zarówno bufora All Star Fount, jak też innych środków chemicznych do offsetu, znajdujących się w naszej ofercie. Jesteśmy zatem przygotowani, by zapewnić ciągłość dostaw naszym obecnym odbiorcom, ale też by zrealizować je do nowych klientów”.

„Mamy sygnały od wielu drukarń, że na rynku zaczyna brakować IPA, a jego ceny osiągają wręcz spekulacyjną wartość. Zatem nasz bufor może być rozwiązaniem także w tym kontekście – zredukowania, a w niektórych przypadkach wyeliminowania alkoholu z całego procesu; co za tym idzie – uniezależnienia się od tego materiału i uzyskania oszczędności finansowych” – dodaje Konrad Lewandowski.

Kompleksowa opieka dostawcy
Poza wdrożeniem produkowanych przez siebie wyrobów, firma ABC/Allied Pressroom Products Europe oferuje swoim klientom kompleksową opiekę posprzedażową, na którą składają się m.in. szkolenia dla załogi, regularne wizyty serwisowe techników, bieżące przekazywanie informacji o nowościach w ofercie itd. „Ten aspekt współpracy bardzo sobie cenią nasi obecni klienci i chcemy również w ten sposób zachęcić do kontaktu z nami potencjalnych użytkowników produktów z naszej oferty, w tym bufora All Star Fount – mówi Konrad Lewandowski. – Jesteśmy bowiem w całym procesie wdrożenia nie tylko producentem i dostawcą rozwiązania, ale też kompleksowym partnerem i opiekunem podczas fazy rozruchowej oraz w trakcie bieżącej eksploatacji naszych środków chemicznych”.
 
Biodegradowalny i certyfikowany
All Stour Fount, jak podkreśla producent, jest buforem zawierającym specjalne środki antypieniące, inhibitory korozji oraz dodatki hamujące wzrost bakterii i glonów. Ulega przy tym całkowitej biodegradacji w ciągu 14 dni od momentu uwolnienia go do środowiska naturalnego. „Jego proekologiczność przynosi użytkownikom wymierne korzyści – mówi Konrad Lewandowski. – Kluczowe jest tu większe bezpieczeństwo operatorów maszyn i innych osób mających z nim styczność, ale właściciele drukarń zwracają też uwagę na niższe opłaty marszałkowskie za wprowadzenie związków chemicznych do obrotu, wynikające ze zredukowanego zużycia IPA w całym procesie”.
Walory bufora produkowanego w warszawskim zakładzie ABC/Allied Pressroom Products Europe doceniły międzynarodowe instytuty i organizacje branżowe.

„Jego zbieżność z założeniami polityki zrównoważonego rozwoju została potwierdzona certyfikatami ekologicznymi takimi jak Nordic Swan Ecolabel, Blaue Engel oraz atestem w zakresie niskomigracyjności, przyznawanym przez instytut Smithers Pira. All Star Fount, jako jeden z kilkunastu naszych produktów, uzyskał też certyfikat FOGRA w dziedzinie druku offsetowego. Zapraszamy zatem do kontaktu z nami i do składania zamówień” – podsumowuje Konrad Lewandowski.

Opracowano na podstawie informacji ABC Allied Pressroom Products